Midtow m6 97m2 bán thu vê gia goc gi thât 100% view hông nam lầu 5 lh em chung

Midtow m6 97m2 bán thu vê gia goc gi thât 100% view hông nam lầu 5 lh em chung

Midtow m6 97m2 bán thu vê gia goc gi thât 100% view hông nam lầu 5 em chung

Thông tin cơ bản: 97 m2 4 tỷ

Tổng quan

Cần bán căn ho midow 97m2 bán gia goc view đong nam

midtow m5 89m2 bán 3t450 view đong nam sẵn chia xem nha

 lh em chung

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản