COVID -19 giải cứu căn hộ Riverpark Premier, view sông, 3pn bán lỗ

COVID -19 giải cứu căn hộ Riverpark Premier

view sông

3pn bán lỗ

COVID -19 giải cứu căn hộ Riverpark Premier

view sông

3pn bán lỗ

COVID -19 giải cứu căn hộ Riverpark Premier

view sông

3pn bán lỗ

COVID -19 giải cứu căn hộ Riverpark Premier, view sông, 3pn bán lỗ

Thông tin cơ bản: m2 tỷ

Tổng quan

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản