CHO THUÊ SHOP SSR (SAI GON SHOUTH) SHOP TRỆT 60TR CO LỬNG VIEW ĐƯỜNG ,

CHO THUÊ SHOP SSR (SAI GON SHOUTH) SHOP TRỆT 60TR CO LỬNG VIEW ĐƯỜNG

CHO THUÊ SHOP SSR (SAI GON SHOUTH) SHOP TRỆT 60TR CO LỬNG VIEW ĐƯỜNG ,

Thông tin cơ bản: 100 m2 tỷ

Tổng quan

CHO THUÊ SHOP SSR PHÚ MỸ HƯNG

Cho thuê shop trệt co lửng dien tích 100m2 60tr 1 tháng thuận tiện mở cty view đường shop sô 10 

shop 200m2 nhà thô view saiu 300$

 

 

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản