Cho thuê shop sai gon shouth dien tích 186m2 có lửng cho thuê 2700$ lh chung bds

Cho thuê shop sai gon shouth dien tích 186m2 có lửng cho thuê 2700$ lh chung bds

Cho thuê shop sai gon shouth dien tích 186m2 có lửng cho thuê 2700$ lh chung bds

Thông tin cơ bản: 183 m2 2700 usd/tháng

Tổng quan

CHỦ NHA GỞI CHO THUÊ SHOP saigon shou residence 

dien tích 183m2 cửa nam có lửng cho thuê 2700$ tới 3000$ 

shop 25 ,186m2  giá 3000 $ 
Shop 26   186m2     giá 2700$
Shop 19   .90tr

shop đường chính đối dien sunrise giá thuê từ 3900$ tới 4000$ 

 

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản