CH Midtown Sakura Park bán lỗ 100tr bao rẽ nhất thị trường 9 Hoàng Được

CH Midtown Sakura Park bán lỗ 100tr bao rẽ nhất thị trường 9 Hoàng Được

CH Midtown Sakura Park bán lỗ 100tr bao rẽ nhất thị trường 9 Hoàng Được

CH Midtown Sakura Park bán lỗ 100tr bao rẽ nhất thị trường 9 Hoàng Được

CH Midtown Sakura Park bán lỗ 100tr bao rẽ nhất thị trường 9 Hoàng Được

Thông tin cơ bản: m2 tỷ

Tổng quan

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản