CẦN BÁN SHOP MIDTOW SAKURA M6 BÁN 3T4 TỚI 4TY LH EM CHUNG

CẦN BÁN SHOP MIDTOW SAKURA M6 BÁN 3T4 TỚI 4TY LH EM CHUNG

CẦN BÁN SHOP MIDTOW SAKURA M6 BÁN 3T4 TỚI 4TY EM CHUNG

Thông tin cơ bản: m2 tỷ

Tổng quan

Cân bán shop midtow "

42m2 bán 4t2 view nội khu tâng 2

52m2 bán 4t5 view đường 16
36m2 bán 3t5 view nội khu 
shop trêt 200m2 có lửng

18tỷ tơi 21 tỷ tùy view
lh; em chung

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản