Cần bán gâp scenic valley 1 lầu 9 view hồ bơi 70m2 bán 3t6 full nọi thất cao cấp lh chung bds

Cần bán gâp scenic valley 1 lầu 9 view hồ bơi 70m2 bán 3t6 full nọi thất cao cấp lh chung bds

Cần bán gâp scenic valley 1 lầu 9 view hồ bơi 70m2 bán 3t6 full nọi thất cao cấp lh chung bds

Thông tin cơ bản: m2 tỷ

Tổng quan

Cần bán gấp căn hộ full nôi thất scenic valley lầu 9 view hô bơi 3t650 bán full nội thât trừ nêm

 

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản