Cần bán gấp midtow 3pn view hoa anh đào bán 7t4 nọi thất cơ bản lh gấp em chung

Cần bán gấp midtow 3pn view hoa anh đào bán 7t4 nọi thất cơ bản lh gấp em chung

Cần bán gấp midtow 3pn view hoa anh đào bán 7t4 nọi thất cơ bản gấp em chung

Thông tin cơ bản: 3 2 130 m2 7.4 tỷ

Tổng quan

bán gấp 89m2 4t2 noi thất cơ ban dễ xem nhà

130 3pn gia tôt nhât hiện nay 7t4 dễ xem nha

135m2 bán 7t8 căn góc dê xem nhà

lh em chung

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản