♦♦ Cần bán gấp CH URBAN HILL - PMH đã tt 95% bán lỗ cực sâu cần bán nhanh cho khách thiện chí - Hotline Nga Hana ♦♦

♦♦ Cần bán gấp CH URBAN HILL - PMH đã tt 95% bán lỗ cực sâu cần bán nhanh cho khách thiện chí - Hotline Nga Hana ♦♦

♦♦ Cần bán gấp CH URBAN HILL - PMH đã tt 95% bán lỗ cực sâu cần bán nhanh cho khách thiện chí - Hotline Nga Hana ♦♦

♦♦ Cần bán gấp CH URBAN HILL - PMH đã tt 95% bán lỗ cực sâu cần bán nhanh cho khách thiện chí - Hotline Nga Hana ♦♦

♦♦ Cần bán gấp CH URBAN HILL - PMH đã tt 95%, căn hộ hoàn thiện cao cấp - Hotline Nga Hana ♦♦

Thông tin cơ bản: 80 m2 5.3 tỷ

Tổng quan

♦♦ Cần bán gấp CH URBAN HILL - PMH đã tt 95% bán nhanh cho khách thiện chí - Hotline Nga Hana ♦♦

THÔNG TIN CĂN HỘ URBAN HILL
- Diện tích 80m2
- Bàn giao nhà hoàn thiện cao cấp PMH 
- Thời gian nhận nhà Urrban Hill: T10/2020
- Căn hộ có ô xe ô tô 
---> Gía bán 5.3 tỷ
KH Quan tâm cần hỗ trợ cho em hay nhé Em Nga 

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản