♦♦ Cần bán gấp CH URBAN HILL - PMH đã tt 95% bán lỗ cực sâu cần bán nhanh cho khách thiện chí - Hotline Nga Hana ♦♦

♦♦ Cần bán gấp CH URBAN HILL - PMH đã tt 95% bán lỗ cực sâu cần bán nhanh cho khách thiện chí - Hotline Nga Hana ♦♦

♦♦ Cần bán gấp CH URBAN HILL - PMH đã tt 95% bán lỗ cực sâu cần bán nhanh cho khách thiện chí - Hotline Nga Hana ♦♦

♦♦ Cần bán gấp CH URBAN HILL - PMH đã tt 95% bán lỗ cực sâu cần bán nhanh cho khách thiện chí - Hotline Nga Hana ♦♦

♦♦ Cần bán gấp CH URBAN HILL - PMH đã tt 95% bán lỗ cực sâu cần bán nhanh cho khách thiện chí - Hotline Nga Hana ♦♦

Thông tin cơ bản: 108 m2 7.95 tỷ

Tổng quan

♦♦ Cần bán gấp CH URBAN HILL - PMH đã tt 95% bán lỗ cực sâu cần bán nhanh cho khách thiện chí - Hotline Nga Hana ♦♦

THÔNG TIN CĂN HỘ URBAN HILL
- Vị trí căn hộ: Block B
- Thiết kế 2PN - 2WC
- Bàn giao nhà hoàn thiện cao cấp PMH 
- Thời gian nhận nhà Urrban Hill: T10/2020
- Căn hộ có ô xe ô tô 
---> Gía bán lỗ so với giá Chủ Đầu Tư. 

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản