CẦN BÁN CH MIDTOWN M5 - PMH GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG. ĐẲNG CẤP - THỜI THƯỢNG -0933.233.818(Ms.Hân)

CẦN BÁN CH MIDTOWN M5 - PMH GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG. ĐẲNG CẤP - THỜI THƯỢNG -0933.233.818(Ms.Hân)

CẦN BÁN CH MIDTOWN M5 - PMH GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG. ĐẲNG CẤP - THỜI THƯỢNG -0933.233.818(Ms.Hân)

CẦN BÁN CH MIDTOWN M5 - PMH GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG. ĐẲNG CẤP - THỜI THƯỢNG -0933.233.818(Ms.Hân)

CẦN BÁN CH MIDTOWN M5 - PMH GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG. ĐẲNG CẤP - THỜI THƯỢNG - (Ms.Hân)

Thông tin cơ bản: 2 2 89 m2 4.5 tỷ

Tổng quan

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản