Cần bán cấp căn hộ mídtow 89m2 bán 4t4 view đong nam giá thật sẵn chìa: em chung

Cần bán cấp căn hộ mídtow 89m2 bán 4t4 view đong nam giá thật sẵn chìa: em chung

Cần bán cấp căn hộ mídtow 89m2 2pn bán 4t4 view đong nam giá thật sẵn chìa: em chung

Thông tin cơ bản: 2 2 89 m2 4.3 tỷ

Tổng quan

Cần bán gấp căn hộ midtow 2pn view đông nam nội thất cơ bản bán 4t3 sẵn chìa ở cty 

3pn 7t4 130m2 view sông sẵn chìa cty

lh em chung

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản