Bán shop midtow m6 bÁn 3t2 lầu 2 view nọi khu xem nha dễ

Bán shop midtow m6 bÁn 3t2 lầu 2 view nọi khu xem nha dễ

Bán shop midtow m6 bÁn 3t2 lầu 2 view nọi khu xem nha dễ

Thông tin cơ bản: m2 tỷ

Tổng quan

chủ nhà gởi shop m6 bán 3t2 68m2

tang tret 11ty 150 co lửng căn goc view đường

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản