Bán scenic valley 1 full nội thất 110m2 bán 4t9 giá thật dê xem nhà lh :

Bán scenic valley 1 full nội thất 110m2 bán 4t9 giá thật dê xem nhà lh :

Bán scenic valley 1 full nội thất 110m2 bán 4t9 giá thật dê xem nhà lh :

Thông tin cơ bản: m2 tỷ

Tổng quan

CHỦ NHA gởi bán căn hộ scenic 1 110m2 full nội thất 3pn ban 4t9 bao tất ko oxe hơi

 

94m2 nhà thô view đep 4t6 co oxe 

70m2 full nội thát bán 3t550 bao tất còn thương lượn

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản