Bán sai gon shouth residence 65m2 2t3 view hô bơi

Bán sai gon shouth residence 65m2 2t3 view hô bơi

Bán sai gon shouth residence 65m2 2t3 view hô bơi

Thông tin cơ bản: m2 tỷ

Tổng quan

bán ssr 65m2 2t3 view hồ bơi

75m2 2t450 view bắc 

cam kêt giá ko thêm bất cứ thuê phí gì

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản