Bán nam phúc lejadin phú mỹ hưng 121m2 6t2 110m2 5t6 full nọi thât lh

Bán nam phúc lejadin phú mỹ hưng 121m2 6t2 110m2 5t6 full nọi thât lh

Bán nam phúc lejadin phú mỹ hưng 121m2 6t2 110m2 5t6 full nọi thât

Thông tin cơ bản: m2 tỷ

Tổng quan

nam phúc 110m2 full 5t6 ko oxe view tây nam

124m2 co oxe 6t5 view đong bắc đoc quyên

121 nhà thô căn góc sẵn chìa 6t2 view biet thu

lh em

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản