Bán lỗ saigon shouth residence 75m2 2t4 lâu trung view nội khu

Bán lỗ saigon shouth residence 75m2 2t4 lâu trung view nội khu

Bán lỗ saigon shouth residence 75m2 2t4 lâu trung view nội khu

Thông tin cơ bản: 2 2 75 m2 2.45 tỷ

Tổng quan

bán lỗ ssr 75m2 2t45 view noi khu lâu 8 block e

65m2 2t3 view hô bơi lâu 5

95m2 3pn bán 3t150 block a lâu 5 

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản