Bán lỗ saigon shouth 2t2 65m2 2t5 75m2 view nọi khu

Bán lỗ saigon shouth 2t2 65m2 2t5 75m2 view nọi khu

Bán lỗ saigon shouth 2t2 65m2 2t5 75m2 view nọi khu

Thông tin cơ bản: 65 m2 2.2 tỷ

Tổng quan

bán lỗ ssr 65m2 2t2 

75m2 2t5 view nọi khu

104m2 3t3 lầu cao view sông 

 

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản