Bán lỗ sai gon shouth 2pn view hô bơi bán 2t3 65m2 chuan bị nhận nhà

Bán lỗ sai gon shouth 2pn view hô bơi bán 2t3 65m2 chuan bị nhận nhà

Bán lỗ sai gon shouth 2pn view hô bơi bán 2t3 65m2 chuan bị nhận nhà

Thông tin cơ bản: m2 tỷ

Tổng quan

cần bán gấp 

2pn   View hô bơi 2t3 65m2 

2pn 71m2 view bắc bán 2t4

75m2 2t450 view sông

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản