Ban gấp midtow sakura 89m2 4t4 sẵn chìa xem nha de 130m2 3pn bán 7t2 lh

Ban gấp midtow sakura 89m2 4t4 sẵn chìa xem nha de 130m2 3pn bán 7t2 lh

Ban gấp midtow sakura 89m2 4t4 sẵn chìa xem nha de 130m2 3pn bán 7t2 lh

Thông tin cơ bản: 89 m2 4.4 tỷ

Tổng quan

bán midtow 2pn 89m2 bán 4t4 bàn giao nội thất cơ bản

3pn 130m2 bán 7t3 sẵn key để xem nha

lh

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản