Bán gap midtow bán lỗ 2pn view nọi khu 89m2 4t1 3pn bán 7t4 lh

Bán gap midtow bán lỗ 2pn view nọi khu 89m2 4t1 3pn bán 7t4 lh

Bán gap midtow bán lỗ 2pn view nọi khu 89m2 4t1 3pn bán 7t4

Thông tin cơ bản: 2 m2 tỷ

Tổng quan

can bán midtow m5 89m2 bán 4t4 view dog nam 

130m2 view sông hoa anh đao 7t5 

lh em chung

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản