Bán gấp midtow 66m2 3t250 xem nhà dễ 89m2 4ty lh em chung

Bán gấp midtow 66m2 3t250 xem nhà dễ 89m2 4ty lh em chung

Bán gấp midtow 66m2 3t250 xem nhà dễ 89m2 4ty lh em chung

Thông tin cơ bản: m2 3.25 tỷ

Tổng quan

bán gấp căn hộ midtow 66m2 bán 3250 bao tât

89m2 4t4 view biêt thự dê xem nhà bàn giao nội thất cơ bản

110m2 bán 6ty căn góc 2pn lơn

130m2 bán chenh lech 200tr 7t4 bao tât

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản