Bán gấp căn hộ Scenic Valley, DT 70m2, 2PN, full nội thất, giá tốt nhất 3,4 tỷ.

Bán gấp căn hộ Scenic Valley

DT 70m2

2PN

full nội thất

giá tốt nhất 3

4 tỷ.

Bán gấp căn hộ Scenic Valley

DT 70m2

2PN

full nội thất

giá tốt nhất 3

4 tỷ.

Bán gấp căn hộ Scenic Valley

DT 70m2

2PN

full nội thất

giá tốt nhất 3

4 tỷ.

Bán gấp căn hộ Scenic Valley, DT 70m2, 2PN, full nội thất, giá tốt nhất 3,4 tỷ.

Thông tin cơ bản: 2 2 70 m2 3 tỷ

Tổng quan

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản