bán gấp căn hộ scenic 3pn view golf cõ oxe 4t6 bao tất ,3pn full nội thát 5t1 view hồ boi có oxe

bán gấp căn hộ scenic 3pn view golf cõ oxe 4t6 bao tất

3pn full nội thát 5t1 view hồ boi có oxe

bán gấp căn hộ scenic 3pn view golf cõ oxe 4t6 bao tất ,3pn full nội thát 5t1 view hồ boi có oxe

Thông tin cơ bản: m2 4 tỷ

Tổng quan

cần bán gấp 3pn 133 lầu 20 có oxe bán 6t6 view sân golf xem nhà dê

77m2 nhà thô co oxe bán 3t350 xem nhà dễ

70m2 full nội thất 3t6 view hồ bơi nhà đẹp

101m2 co oxe bán 5t4 view đong bắc co oxe

xem nhà dễ 

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản