Bán gấp căn hộ Saigon South Residences, Phú Mỹ Hưng, 71 m, 2pn, view sông, giá tốt 2,4 tỷ.

Bán gấp căn hộ Saigon South Residences

Phú Mỹ Hưng

71 m

2pn

view sông

giá tốt 2

4 tỷ.

Bán gấp căn hộ Saigon South Residences

Phú Mỹ Hưng

71 m

2pn

view sông

giá tốt 2

4 tỷ.

Bán gấp căn hộ Saigon South Residences

Phú Mỹ Hưng

71 m

2pn

view sông

giá tốt 2

4 tỷ.

Bán gấp căn hộ Saigon South Residences, Phú Mỹ Hưng, 71 m, 2pn, view sông, giá tốt 2,4 tỷ.

Thông tin cơ bản: 2 2 71 m2 2 tỷ

Tổng quan

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản