Bán gấp căn hộ cao cấp Midtown M5 - Phú Mỹ Hưng, 135m, 3PN, Full nội thất, giá tốt nhất 8,4 tỷ

Bán gấp căn hộ cao cấp Midtown M5 - Phú Mỹ Hưng

135m

3PN

Full nội thất

giá tốt nhất 8

4 tỷ

Bán gấp căn hộ cao cấp Midtown M5 - Phú Mỹ Hưng

135m

3PN

Full nội thất

giá tốt nhất 8

4 tỷ

Bán gấp căn hộ cao cấp Midtown M5 - Phú Mỹ Hưng

135m

3PN

Full nội thất

giá tốt nhất 8

4 tỷ

Bán gấp căn hộ cao cấp Midtown M5 - Phú Mỹ Hưng, 135m, 3PN, Full nội thất, giá tốt nhất 8,4 tỷ

Thông tin cơ bản: 3 2 135 m2 8 tỷ

Tổng quan

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản hình chi tiết bất động sản