Bán CHCC The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng 2PN nội thất nhập khẩu, TT 20%, LS 0% giá 5,8 tỷ full thuế LH: 0932 498 773

Bán CHCC The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng 2PN nội thất nhập khẩu

TT 20%

LS 0% giá 5

8 tỷ full thuế LH: 0932 498 773

Bán CHCC The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng 2PN nội thất nhập khẩu

TT 20%

LS 0% giá 5

8 tỷ full thuế LH: 0932 498 773

Bán CHCC The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng 2PN nội thất nhập khẩu

TT 20%

LS 0% giá 5

8 tỷ full thuế LH: 0932 498 773

Bán CHCC The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng 2PN nội thất nhập khẩu, TT 20%, LS 0% giá 5,8 tỷ full thuế

Thông tin cơ bản: m2 tỷ

Tổng quan

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản